Dokončení 2. etapy rekonstrukce kostela sv. Václava ve Švihově

5. 12. 2018
Posted in Nezařazené
5. 12. 2018 Administrátor

Dokončení 2. etapy rekonstrukce kostela sv. Václava ve Švihově

V roce 2018 byla zdárně dokončena 2.etapa rekonstrukce interiérů kostela sv.Václava ve Švihově opravou omítek a výmalbou sakristie, oratoře a předsíně kostela, kde došlo i k částečné výměně podlahy . Tímto bychom chtěli poděkovat P. Kowalikovi – správci farnosti, farníkům Švihova, p.Krejčímu – technikovi biskupství plzeňského, pracovníkům NPÚ Klatovy a Plzeň a všem ostatním, kteří se na této akci podíleli a tím nám dopomohli ke zdárnému dokončení díla.